Aandacht voor Arnhems talent

Arnhemse Nieuwe is een initiatief van Ontwerp Platform Arnhem, Beeldende Kunst Arnhem en Centrum voor Stedenbouw en Architectuur Arnhem.

In opdracht van OPA, BKA en CASA selecteert een jury sinds 2006 jaarlijks de beste afstudeerders van ArtEZ Academie voor Art & Design* en ArtEZ Academie van Bouwkunst. Met ingang van 2018 niet alleen meer van de bachelors, maar ook van de masters. Daarnaast selecteert de jury ook jong Arnhems talent dat een startstipendium ontving van het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds.

Deze Arnhemse Nieuwen presenteren zich in september voor een groot publiek in Showroom Arnhem. In een 20x20 format vertellen ze over hun werkwijze, ontwerpvisie en plannen voor de toekomst. 

* Disciplines Creative Writing (alleen in de edities 2015-2017), Fashion Design, Fine Art, Graphic Design, Interaction Design en Product Design.

 

Organisatie OPA CASA BKA

 

www.o-p-a.nl
www.casa-arnhem.nl
www.beeldendekunstarnhem.nl