Michelle Schippers

Graphic Design (BA)

Project

"Als grafisch ontwerper werk ik graag met systemen en restricties. In mijn afstudeerwerk ‘A Network of Dots and Lines’ heb ik daarom gebruik gemaakt van de wiskundige Grafentheorie. Volgens de theorie bestaat een object uit een vast aantal connectie punten en lijnen, die in verschillende samenstellingen hetzelfde object kunnen representeren. Met gebruik van deze theorie heb ik elke letter van het alfabet gereconstrueerd in een alternatieve vorm. Door het identificeren van het aantal punten en lijnen kan een letter worden terug herleid naar zijn originele vorm. In mijn werk zijn vijf alternative lettertypes gecreëerd aan de hand van dit systeem."