Youri Vijzelman

Bouwkunst (MA)

Project

Succesvol verdichten naar een energieke stad.

In tegenstelling tot 50 jaar terug bestaat de huidige samenleving uit een geweldige verscheidenheid aan sociale groepen die allen hun specifieke behoeften hebben aan wonen en voorzieningen. Door toevoeging van een diversiteit aan ontwikkelvormen en typologieën in vroeg-naoorlogse wijken wordt de bestaande monotone bebouwingsvoorraad in een compleet nieuwe context geplaatst waardoor een waardevollere stad ontstaat met een gelaagdheid en geschiedenis die sloop en nieuwbouw in geen decennia kunnen bijbenen.

Over

Van jongs af aan is Youri Vijzelman gefascineerd door de stad. Steden bieden mensen de meeste kansen om zichzelf te ontwikkelen op alle vlakken. Daarom hebben steden wereldwijd een enorme aantrekkingskracht. Door hogere dichtheden in steden worden functies gestapeld en ontstaat er een gelaagdheid die de stad dynamiek geeft. Youri analyseert graag nauwkeurig steden en stedelijke weefsels op verschillende niveau’s om van daaruit stedenbouwkundige en architectonische concepten te maken die goed geworteld zijn in hun context.