Julia Janssen

Graphic Design (BA)

Project

Bank of Online Humanity

Voor mijn afstudeer project deed ik onderzoek naar ‘eigendomsrecht’ omtrent persoonlijke informatie, welbekend als Big Data. Ik vind het merkwaardig dat wij, als gebruikers van het internet, geen controle hebben over de informatie die we produceren en door wie en waarvoor onze data wordt ingezet. Grote commerciële bedrijven maken exorbitante winsten door het analyseren en verwerken van menselijk gedrag op internet. Naar mijn mening, zouden deze winsten toegekend moeten worden aan de producten van Big Data. 

Bank of Online Humanity, is een speculatief systeem waarin persoonlijke data een valuta eenheid is. Elk type persoonlijke data , zoals je locatie gegevens, gezondheid en contactgegevens, hebben een unieke waarde. Deze informatie samen wordt gevormd tot een maandelijks bedrag, het zogeheten basis inkomen. De bank, in dit scenario is de schakel tussen mens en bedrijf: ze genereert alle data van iedereen en geeft er een maandelijks inkomen voor terug, en verkoopt deze data door aan bedrijven zodat zei hun marktspeculaties kunnen uitoefenen. Hierdoor wordt privacy letterlijk vercommercialiseerd tot handelswaar. “Privacy has become a commodity”

Over

Julia Janssen

Als grafisch ontwerper vindt ik het belangrijk dat mijn werk naast een esthetische uitspraak, ook een inhoudelijke bevat. Ik zie ontwerpen als een tool om maatschappelijke en politieke kwesties vanuit een ander, kritisch perspectief te bekijken. Ik vind het interessant om niet alles voor lief te nemen en door middel van ontwerpen te speculeren over hoe het anders zou kunnen. Het gaat hierbij niet perse naar het geven van een antwoord of oplossing van een probleem, maar de mogelijkheid bieden om een discussie bij op te wekken of mensen aan het denken te zetten. Hierbij werk ik graag onderzoekend en analytisch en probeer mijn ontwerpen altijd tot stand te laten komen aan de hand het proces. Uiteindelijk draait het om de visuele vorm die een kritische boodschap teweeg brengt.