Richard Blees

Bouwkunst (MA)

Project

"Ik wil dat een gebouw onze lichamelijkheid bevestigd."
Onze maatschappij lijkt vooral gericht te zijn op hoeveel theoretische kennis wij op kunnen doen. Ons denken lijkt belangrijker geworden dan ons lichaam.     

Het belang van het creëren met je eigen handen, het in contact staan met het materiaal om ons heen wordt naar mijn idee te vaak vergeten. In mijn afstuderen heb ik dan ook gezocht naar de ambacht in het maakproces en de lichamelijkheid van architectuur. 

­

Ontwerpen door te maken.
Door de fascinatie voor ambachtelijkheid ben ik me gaan verdiepen in maaktechnieken. Hoe kan ik iets maken van hout? Wat kan ik met staal? Wat gebeurd er met kunststof als ik het zaag, vervorm of giet? Veel mogelijkheden van materiaalbewerking heb ik uitgeprobeerd in de werkplaats. Een plek die mij inspireert en waar ik me heb gerealiseerd dat vakmanschap ook in mijn ontwerpproces erg belangrijk is.

Zo ben ik gekomen tot het herbestemmen van de van Gendthallen tot ‘de Werfhallen’, een botenwerf waar het vakmanschap van Meester op leerling wordt overgedragen. Net zoals je in het bewerken van hout een directe reactie krijgt op je eigen handelingen, zo wil ik dat het lichaam een directe reactie heeft tot het materiaal en de ruimte van de Van Gendthallen. Je hebt een andere (lichamelijke) gerichtheid tot het water dan bijvoorbeeld tot het staal of hout. In de hoop dat je in mijn ontwerp de kloof tussen lichamelijkheid en architectuur overbrugt. 

Over

Mijn vakmanschap

In tegenstelling tot een botenbouwer staat een architect niet in direct contact met zijn materiaal. Hij metselt niet zelf of stort het beton. Het vakmanschap zit hem in hoe het uiteindelijke gebouw werkt. Het vak van Architect is het overbrengen van zijn ideeën. Een schaalmodel is de manier om het dichtste bij het gevoel en het gebruik van die ideeën te komen. Het model is echter niet een zo precies mogelijke weergave van het uiteindelijke gebouw, maar geeft een impressie van ruimtelijkheid,gevoel en tactiliteit. Een tweedimensionaal model, een tekening, is een ander middel wat ik heb gebruikt. Door het maken van tekeningen heb ik over kunnen brengen hoe ik op verschillende schaalniveaus het ontwerp heb bedacht. Zoals op de doorsnede 1:20 het ontwerp van de blokken in de grote hal te zien is, maar ook de hoekverbinding van de houten constructie op detailniveau.