Robin Smits

Graphic Design (BA)

Project

Reverse Grammatology
 
Mijn afstuderen is een poging geweest om een geheel nieuwe auditieve taal te ontwerpen. Na in 2010 een interview te hebben gehouden met Paul Elliman, sprak één van zijn opvattingen over Typografie mij sterk aan: ''Typography is Both the Production of Language and the Language of production''. Ik heb een tweedehands snijplot-machientje gekregen, dat ik Gerben noemde. Dit machientje bouwde ik enigszins om, zodat hij in plaats van een mesje, diverse stiften en pennen vast kon houden. Op deze manier werd Gerben een Tekenmachientje. Ik liet Gerben lettervormen tekenen en merkte al snel op, dat hij bij het tekenen van verschillende letters, per letter een andere geluid ging produceren. Ik had echter weinig invloed op het geluid dat hierbij vrij kwam. Ik ben daarom vervolgens de restruimte van iedere letter gaan ontwerpen. Op deze manier was ik het geluid aan het ontwerpen, dat vrij kwam wanneer Gerben deze letter aan het tekenen was. Voor iedere letter ontstond op deze manier een eigen karakteristiek geluid. Het onderzoek staat dan ook haaks op het ontstaan van onze huidige taal. Ik leg geen geluid of klank vast in een lettervorm, maar ik heb een lettervorm waaruit ik een geluid laat ontstaan, dat we direct kunnen horen. Tijdens mijn eindexamen heb ik ervoor gekozen om het onderzoek op verschillende manieren te presenteren. Ik heb eens per dag, het machientje Gerben live, een letter laten tekenen. Die letter werd direct uitvergroot met behulp van een overhead projector. Het geluid dat hierbij vrij kwam, werd versterkt door een microfoon. Verder heb ik aan de  wand een letterproef opgehangen, waarop het gehele alfabet te zien was, inclusief de tussenstadia van het tekenen. Iedere letter was dan ook afzonderlijk te beluisteren waardoor men bijvoorbeeld het geluid van een ''X'' en een ''Y'' met elkaar kon vergelijken. Boven de installatie hing een reeks vlaggen. Op iedere vlag was één letter afgebeeld die, door Gerben, in punten is getekend. Het ritmische en elektronische geluid dat hierbij vrij kwam werd live afgespeeld. Samen vormden de vlaggen de titel van mijn project: ''Reverse Grammatology'' . Tot slot hing er vanaf het plafond tot op de grond één lange banner met de eerder genoemde zin, afkomstig uit het interview met Paul Elliman: ''Typography is Both the Production of Language and the Language of production''

 

Over

Robin Smits is samen met Bram Bogaerts ontwerp studio Superposition gestart na hun afstuderen.
"Wij studeerden beiden aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, waar Robin afstudeerde van de richting Graphic Design in de zomer van 2012. In 2015 volgde Bram, die de richting Interaction Design had gevolgd. Na ons afstuderen zijn we beiden terecht gekomen bij de Haagse ontwerpstudio LUST en haar experimentele dochteronderneming LUSTlab. Dit combineerden wij met eigen projecten, zowel autonoom als in opdracht, waardoor we apart van elkaar een liefde voor het ondernemerschap en kunstenaarschap ontwikkelden. Bij LUST begonnen wij intensief samen te werken en ontstond tussen ons tweeën een sterke gedeelde 
visie op ons eigen jonge vakgebied. Begin 2016 besloten wij daarom om ons dienstverband bij LUST en LUSTlab op te zeggen, zodat wij deze gedeelde visie op een professionele manier binnen een eigen praktijk verder zouden kunnen ontplooien.

Superposition is dan ook een nieuwe ontwerpstudio, gevestigd in Arnhem, die zich begeeft op het grensvlak van kunst, ontwerp en technologie. Ons vakgebied kent veel namen: interactief ontwerp, mediakunst, interactive media design... Wij omschrijven liever wat wij doen. Wij ontwerpen ervaringen, waarbij we het ontwerpproces op een conceptuele manier benaderen, en vervolgens een passend medium zoeken om ons concept te realiseren. Hierin probeert Superposition zich te onderscheiden binnen ons werkveld: wij constateren dat er vaak vanuit een (dikwijls erg technisch) medium wordt gedacht, en dit medium als een mal wordt gebruikt om een verhaal in te gieten. Bij ons staat het verhaal echter centraal. Een interactief ontwerp kan voor ons een projectie zijn, maar net zo goed een boek of een poster, een website of een performance. Wij zijn ontwerpers van de e-cultuur, waarbij de e-cultuur voor ons meer omvat dan alleen een computerscherm."