Bastiaan Buurman

Bouwkunst (MA)

Project

huis (het ~, huizen)

1 apart gebouw dat als woning, winkel en kantoor gebruikt wordt

2 omhulsel

The Navidson Record is een film van de persfotograaf Will Navidson die begint als een familiefilm over het huiselijke leven maar zich uiteindelijk richt op de expedities die Will met vrienden onderneemt. Deze film krijgt een dramatische wending als blijkt dat het huis een ruimte, die geen grenzen lijkt te kennen, herbergt achter een extra opduikende deur. Het huis van de familie Navidson blijkt in werkelijkheid aan de binnenkant veel groter te zijn dan aan de buitenkant. Veel, veel groter.

Het boek ‘Het Kaartenhuis’, is een interpretatie (door Mark Z. Danielewski) van een interpretatie (door Johnny Truant) van een interpretatie (door Zampanò) van een interpretatie (door Navidson) van een huis dat een ruimte herbergt die elke interpretatie weerstaat, een leegte, een afwezigheid, een niets, een plek zonder textuur en kleur.
Huis is een interpretatie (door Bastiaan Buurman) van het boek ‘Het Kaartenhuis’.

Het ruimtelijjk ontwerp

De structuur van het boek, twee niet-lineaire verhalen (de familie Navidson en Zampanò) met voetnoten (Johnny Truant) volgens het ergodische principe, en de verschillende karakters zijn vertaald naar in een ruimtelijk ontwerp voor drie huizen op de Drieharingenplaats in de middeleeuwse binnenstad van Arnhem.

De twee niet-lineaire verhalen zijn vertaald in twee huizen samengevoegd in een blauw monolitisch volume, dat zich afkeert van zijn stedenbouwkundige situatie. De geperforeerde metalen gevel (perforatie van 5mm tot 20mm), dat zijn kleur ontleent aan het International Klein Blue, hypertext en bluescreens, geeft een illussie van plaatsen waar openingen kunnen zitten.

Johnny woont niet zozeer in een huis, maar beweegt zich op verschillende stedelijke plekken. Deze plekken vormen de ‘voetnoten’ binnen de totale ergodische context van het ontwerp.

Over

In 2007 heb ik mijn Master in Architecture behaald aan ArtEZ academie van bouwkunst waarna ik in 2008 met mijn afstudeerproject ‘huis’ ben geselecteerd voor Arnhemse Nieuwe.
Tijdens mijn studie ben ik werkzaam geweest bij SBH Architecten + Adviseurs (het huidige buro SBH) waar ik tot 2012 als architect heb gewerkt aan projecten binnen de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en cultureel vastgoed.
Bij Wiegerinck architectuur en stedenbouw heb ik mijzelf van 2012 tot 2016 doorontwikkeld tot allround projectarchitect. In deze periode heb ik gewerkt aan diverse nieuwbouw, uitbreiding, herstructurering en renovatieprojecten. Deze projecten, het merendeel binnen de zorg (cure en care), kenmerken zich veelal door hun meervoudige complexiteit en variëren in schaalniveau van interieur tot complex van gebouwen in binnenstedelijke situaties.

In 2016 ben ik werkzaam bij Slangen+Koenis architecten waar ik mijn focus binnen het sociaal-maatschappelijk werkveld heb verbreed. Hier werk ik als projectarchitect aan sportgebouwen en zwembadcomplexen en heb ik mijzelf in de breedte doorontwikkelde. Vanaf 2017 start ik als zelfstandig architect met de ambitie al dan niet samen met een partner een eigen bureau op te richten.

Naast mijn dagelijkse werkzaamheden als architect ben ik als voorzitter betrokken bij de organisatie van de Dag van de Architectuur in Arnhem met als spin-off het Arnhem Architectuur Film Festival (AAFF). Sinds september 2016 ben ik bovendien lid van de programmaraad bij het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA)..